Punkty A=(-2,6) oraz B=(3,b) leżą na prostej, która przechodzi przez początek układu współrzędnych

Punkty \(A=(-2,6)\) oraz \(B=(3,b)\) leżą na prostej, która przechodzi przez początek układu współrzędnych. Wtedy \(b\) jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie współczynnika \(a\) prostej.
Jeżeli prosta określona równaniem \(y=ax+b\) przechodzi przez początek układu współrzędnych, to jej współczynnik \(b=0\) (nie mylmy tego ze współrzędną \(b\) zapisaną w treści zadania). Skoro tak, to \(y=ax+0\), czyli po prostu \(y=ax\).

Podstawiając do tej postaci współrzędne punktu \(A=(-2,6)\), otrzymamy:
$$6=a\cdot(-2) \\
6=-2a \\
a=-3$$

To oznacza, że nasza prosta wyraża się równaniem \(y=-3x\).

Krok 2. Obliczenie wartości współrzędnej \(b\).
Aby poznać wartość brakującej współrzędnej \(b\) punktu \(B\), wystarczy podstawić współrzędne punktu \(B\) (czyli \(x=3\) oraz \(y=b\)) do wyznaczonego przed chwilą równania \(y=-3x\), zatem:
$$b=-3\cdot3 \\
b=-9$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments