Iloczyn 81^2*9^4 jest równy

Iloczyn \(81^2\cdot9^4\) jest równy:

\(3^4\)
\(3^0\)
\(3^{16}\)
\(3^{14}\)
Rozwiązanie:

Z zaprezentowanych odpowiedzi wynika, że musimy zarówno \(81\) jak i \(9\) zapisać w postaci potęgi liczby \(3\), a następnie wykonać poprawnie działania na potęgach. Skoro \(81=3^4\) oraz \(9=3^2\), to:
$$81^2\cdot9^4=(3^4)^2\cdot(3^2)^4=3^{4\cdot2}\cdot3^{2\cdot4}= \\
=3^8\cdot3^8=3^{8+8}=3^{16}$$

Odpowiedź:

C. \(3^{16}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments