Jeśli jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej f(x)=a(x-p)^2+q jest liczba 4

Jeśli jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej \(f(x)=a(x-p)^2+q\) jest liczba \(4\), to wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji \(f\) ma współrzędne:

Rozwiązanie

Skoro jedynym miejscem zerowym jest \(x=4\), to parabolę tej funkcji możemy narysować na jeden z dwóch sposobów:
matura z matematyki

Z rysunku wynika wprost, że niezależnie od ułożenia ramion, wierzchołek paraboli znajduje się w punkcie \(W=(4;0)\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments