Wybierz szkołę/klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz zadania, ćwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały z matematyki, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Egzaminy z matematyki:

Zadania z matematyki:

Wielkości odwrotnie proporcjonalne

W temacie proporcji mówiliśmy przede wszystkim o takich sytuacjach, w których np. wraz ze wzrostem jednej wartości wzrastała druga wartość. Przykładowo jeżeli \(1kg\) mąki pozwala nam upiec \(20\) bułek, to \(5kg\) mąki (czyli pię...

Wielkości wprost proporcjonalne

Mówimy, że wielkości są wprost proporcjonalne wtedy, gdy wraz ze wzrostem jednej wielkości, druga wielkość rośnie tyle samo razy. Aby lepiej to sobie wyobrazić, spójrzmy na proste poniższe przykłady. Przykłady wartości wprost prop...