Rozwiń listę menu: Wybierz klasę:

Matematyka

W tym dziale znajdziesz wzory i zadania matematyczne, które sprawdzą Twoją wiedzę i pomogą Ci się przygotować z konkretnej partii materiału.

Zadania z matematyki dla klasy:

Usuń niewymierność z mianownika

Usuń niewymierność z mianownika – Na ekranie wyświetlać Ci się będą przykłady, w których została usunięta niewymierność z mianownika. Niestety tylko niektóre z nich zostały obliczone poprawnie. Twoim zadaniem jest odpowiadan...