Egzamin gimnazjalny – Matematyka – 2005 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego 2005. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin gimnazjalny 2005 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).
egzamin ósmoklasisty

Które zdanie jest prawdziwe?

Zadanie 2. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).
egzamin ósmoklasisty

Jaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka?

Zadanie 3. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).
egzamin ósmoklasisty

Jaką powierzchnię ma Australia?

Zadanie 4. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).
egzamin ósmoklasisty

Powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o:

Zadanie 5. (1pkt) Które z naczyń w kształcie walca, o wymiarach przedstawionych na rysunku, ma największą objętość?
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 6. (1pkt) Do naczynia o objętości \(V=0,75l\) wlano \(0,45l\) wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

Zadanie 7. (1pkt) Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi \(2,28\cdot10^{8}km\). Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:

Zadanie 8. (1pkt) Most zbudowany jest z przęseł o długości \(10m\) każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela.
egzamin ósmoklasisty

Oblicz brakującą wartość przyrostu długości przęsła.

Zadanie 9. (2pkt) Most zbudowany jest z przęseł o długości \(10m\) każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela.
egzamin ósmoklasisty

a) Zapisz zależność przyrostu długości przęsła \((Δl)\) od przyrostu temperatury \((Δt)\) za pomocą wzoru.
b) Podaj współczynnik proporcjonalności \(Δl\) do \(Δt\) z odpowiednią jednostką.

Zadanie 10. (3pkt) Teleskop Hubble’a znajduje się na orbicie okołoziemskiej na wysokości około \(600km\) nad Ziemią. Oblicz wartość prędkości, z jaką porusza się on wokół Ziemi, jeżeli czas jednego okrążenia Ziemi wynosi około \(100\) minut.
(Przyjmij \(R_{z}=6400km, π=\frac{22}{7}\))
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 11. (2pkt) Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o boku długości \(125m\). Ile hektarów powierzchni ma ten obszar? Wynik podaj z dokładnością do \(0,1ha\).

Zadanie 12. (4pkt) Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Ile \(cm^2\) papieru potrzeba na wykonanie modelu tej piramidy (wraz z podstawą), w którym krawędzie podstawy mają długość \(10cm\) a wysokość \(12cm\)? Ze względu na zakładki zużycie papieru jest większe o \(5\%\).
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 13. (5pkt) Poniższa tabela zawiera ceny paliw:
egzamin ósmoklasisty

Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje \(2208zł\). Samochód spala średnio \(7\) litrów benzyny lub \(8\) litrów gazu na każde \(100km\) drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio \(2000km\).

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments