Sprawdziany

Sprawdziany i zadania z matematyki

Przed Tobą sprawdziany z matematyki, które zostały przygotowane oddzielnie dla każdej z klas, tak abyś mógł rozwiązywać zadania dopasowane do Twojego poziomu edukacji. Wszystkie sprawdziany są zgodne z obowiązującą podstawą programową, a ich podział na poszczególne kategorie jest dopasowany do najpopularniejszych podręczników, co powinno znacznie ułatwić rozwiązywanie testów. Jeżeli jakiegoś zadania nie potrafisz wykonać (bo np. nie omawiałeś jakiegoś zagadnienia w swojej szkole), to nie przejmuj się – być może właśnie dzięki temu nauczysz się czegoś nowego, co może akurat pojawi się na jednej z kartkówek lub sprawdzianów na lekcji. W przypadku kilku tematów zakres wiedzy pomiędzy poszczególnymi klasami jest naprawdę bardzo zbliżony, dlatego zachęcam Cię do rozwiązywania także tych zadań, które są przeznaczone dla klas starszych/młodszych.

Po rozwiązaniu danego sprawdzianu poznasz swój wynik punktowy oraz ocenę, którą wystawi Ci system. Istnieje też możliwość przejrzenia swojego testu, sprawdzenia poprawnych odpowiedzi, a nawet zapoznania się z rozbudowanym rozwiązaniem danego zadania. Dlatego też warto spróbować rozwiązywać sprawdziany samodzielnie, traktując te testy jako możliwość weryfikacji własnych umiejętności. Kto wie, być może właśnie dzięki temu otrzymasz lepszą ocenę na sprawdzianie szkolnym. Owocnej nauki!

Sprawdziany – klasa 4:

1. Liczby i działania
Dodawanie i odejmowanie (8 zadań)
Mnożenie i dzielenie (8 zadań)
Liczby i działania (14 zadań)

2. Systemy zapisywania liczb
System dziesiątkowy (8 zadań)
Liczby rzymskie (8 zadań)
Jednostki długości i masy (8 zadań)
Kalendarz i zegarek (8 zadań)
Systemy zapisywania liczb (14 zadań)

3. Działania pisemne
Działania pisemne (14 zadań)

4. Podzielność liczb
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)

5. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań)
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (8 zadań)
Ułamki zwykłe (14 zadań)

6. Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki dziesiętne (14 zadań)

7. Proste, odcinki, kąty
Punkty, proste, odcinki (8 zadań)
Kąty (8 zadań)
Proste, odcinki, kąty (14 zadań)

8. Figury geometryczne
Prostokąty i kwadraty (8 zadań)
Koła i okręgi (8 zadań)
Skala i mapa (8 zadań)
Figury geometryczne (14 zadań)

9. Pola figur
Pola figur (14 zadań)

Sprawdziany – klasa 5:

1. Liczby i działania
Działania na liczbach (8 zadań)
Działania pisemne (8 zadań)
Liczby i działania (14 zadań)

2. Podzielność liczb
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Liczby pierwsze i złożone oraz rozkład liczby na czynniki pierwsze (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)

3. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań)
Ułamki zwykłe (14 zadań)

4. Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki dziesiętne (14 zadań)

5. Liczby całkowite
Liczby całkowite (14 zadań)

6. Figury geometryczne i kąty
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty (8 zadań)
Czworokąty (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)

7. Pola figur
Pole prostokąta i kwadratu (8 zadań)
Pole rombu i równoległoboku (8 zadań)
Pole trójkąta (8 zadań)
Pole trapezu (8 zadań)
Pola figur (14 zadań)

8. Graniastosłupy
Prostopadłościany i sześciany (8 zadań)
Objętość (8 zadań)
Graniastosłupy (14 zadań)

Sprawdziany – klasa 6:

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań)
Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań)

2. Procenty
Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)

3. Liczby dodatnie i ujemne
Liczby całkowite (14 zadań)
Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych (8 zadań)
Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych (8 zadań)
Liczby dodatnie i ujemne (14 zadań)

4. Wyrażenia algebraiczne i równania
Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Rozwiązywanie równań (8 zadań)
Wyrażenia algebraiczne i równania (14 zadań)

5. Liczby wokół nas
Kalendarz i czas (8 zadań)
Jednostki i skala (8 zadań)
Szacowanie i zaokrąglanie liczb (8 zadań)
Prędkość, droga, czas (8 zadań)
Liczby wokół nas (14 zadań)

6. Figury geometryczne i kąty
Figury geometryczne (8 zadań)
Kąty w figurach (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)

7. Pola figur
Pole prostokąta i kwadratu (8 zadań)
Pole równoległoboku i rombu (8 zadań)
Pole trójkąta (8 zadań)
Pole trapezu (8 zadań)
Pola figur (14 zadań)

8. Bryły
Graniastosłupy (8 zadań)
Objętość graniastosłupa (8 zadań)
Ostrosłupy (8 zadań)
Bryły (14 zadań)

Sprawdziany – klasa 7:

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki zwykłe i dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach (8 zadań)
Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań)

2. Procenty
Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)

3. Potęgi i pierwiastki
Potęgi (8 zadań)
Pierwiastki (8 zadań)
Potęgi i pierwiastki (14 zadań)

4. Algebra
Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Działania na wyrażeniach algebraicznych (8 zadań)
Algebra (14 zadań)

5. Równania
Rozwiązywanie równań (8 zadań)
Budowanie równań i przekształcanie wzorów (8 zadań)
Równania z jedną niewiadomą (14 zadań)

6. Geometria
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne (8 zadań)
Geometria (14 zadań)

7. Pola figur
Pola figur (14 zadań)

8. Bryły
Bryły (14 zadań)

9. Podstawy statystyki
Podstawy statystyki (14 zadań)

Sprawdziany – klasa 8:

1. Potęgi i pierwiastki
Potęgi i pierwiastki (14 zadań)

2. Algebra
Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Równania (8 zadań)
Proporcje (8 zadań)
Wyrażenia algebraiczne, równania i proporcje (14 zadań)

3. Figury geometryczne (wielokąty)
Trójkąty i czworokąty (8 zadań)
Twierdzenie Pitagorasa (8 zadań)
Trójkąt równoboczny (8 zadań)
Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° (8 zadań)
Figury geometryczne (14 zadań)

4. Bryły
Graniastosłupy (8 zadań)
Ostrosłupy (8 zadań)
Graniastosłupy i ostrosłupy (14 zadań)
Bryły obrotowe (8 zadań)

5. Symetrie
Symetrie (8 zadań)

6. Koła i okręgi
Koła i okręgi (14 zadań)

7. Statystyka
Diagramy, wykresy i tabele (8 zadań)
Prawdopodobieństwo (8 zadań)
Statystyka (14 zadań)

Sprawdziany – liceum oraz technikum:

1. Liczby, zbiory i działania
Liczby rzeczywiste (10 zadań)
Przedziały liczbowe i zbiory (10 zadań)
Procenty (10 zadań)

2. Potęgi, pierwiastki i logarytmy
Potęgi (10 zadań)
Pierwiastki (10 zadań)
Logarytmy (10 zadań)

3. Algebra
Wyrażenia algebraiczne (10 zadań)
Wzory skróconego mnożenia (10 zadań)

4. Wielomiany
Wielomiany – Sprawdzian (10 zadań)
Równania wielomianowe – Sprawdzian (10 zadań)

5. Równania, nierówności, układy równań
Równania liniowe (10 zadań)
Nierówności liniowe (10 zadań)
Układ równań (10 zadań)
Równania kwadratowe (10 zadań)
Nierówności kwadratowe (10 zadań)
Równania wymierne (10 zadań)
Równania trzeciego i wyższego stopnia (10 zadań)
Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne (10 zadań)

6. Funkcje
Funkcje (podstawy) (10 zadań)
Funkcja liniowa (10 zadań)
Funkcja kwadratowa (10 zadań)
Funkcja wykładnicza (10 zadań)
Przekształcenia wykresów funkcji (10 zadań)

7. Ciągi liczbowe
Ciągi (podstawy) (10 zadań)
Ciąg arytmetyczny (10 zadań)
Ciąg geometryczny (10 zadań)

8. Planimetria
Wielokąty (10 zadań)
Figury podobne (10 zadań)
Kąt środkowy i wpisany (10 zadań)
Koła i okręgi (10 zadań)
Okręgi wpisane i opisane na wielokątach (10 zadań)

9. Trygonometria
Trygonometria w trójkącie prostokątnym (10 zadań)
Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90° oraz 30°, 60°, 90° (10 zadań)
Zależności między funkcjami trygonometrycznymi (10 zadań)

10. Geometria analityczna
Równanie prostej (10 zadań)
Proste prostopadłe i równoległe (10 zadań)
Punkty, odcinki i proste (10 zadań)
Symetria w układzie współrzędnych (10 zadań)

11. Stereometria
Graniastosłupy (10 zadań)
Ostrosłupy (10 zadań)
Bryły obrotowe (10 zadań)

12. Statystyka i prawdopodobieństwo
Statystyka (10 zadań)
Błąd bezwzględny i względny (10 zadań)
Kombinatoryka (10 zadań)
Prawdopodobieństwo (10 zadań)

26 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Marta

Sprawdziany są świetne. Dziękuję za tak duży zbiór zadań dla klas 4-6, z pewnością wykorzystam je zwłaszcza podczas przygotowań do szkolnych klasówek.

nikola
Reply to  Marta

Sprawdziany są świetne

kateee

Fajny sposób na naukę matmy. Można sprawdzić swoje umiejętności i przy okazji nauczyć się czegoś nowego :-)

Anonim

Fajna aplikacja o której marzyłem.

Anonim

Podaj mi następującą punktację sprawdzianów za 10 pkt i za 20 pkt

Anonim
Reply to  SzaloneLiczby

Ja wiem: 20-19=5,18=5-,17=4+,16-15=4,14=4-,13=3+,12-11=3,10=3-,9=2+,8-7=2,6=2-,5=1+,4-0=1. Ha!.

Aleks
Reply to  SzaloneLiczby

Moja szkoła ma progi: dopuszczający – 40% oraz dostateczny – 60% reszta tak samo ale o 2 trudniej. Matura w tym roku.

Anonim

Dziękuję.

jula
Reply to  Anonim

dziękuję

Basia
Reply to  jula

No ja też dziękuję

Raperka

Niezła strona

Wikor

Jedyna strona gdzie wszystko jest zebrane w testy i zadania, zbiory 10-15 zadań, a nie po 100! Idealne do egzaminu ósmoklasisty lepszej strony nie ma!!!

Merry

A gdzie klasa druga?

K-k-Kotek

Super! Przecudowna strona na której się łatwo, wszystkiego nauczysz! Polecam i pozdrawiam

ANTEK

Mój czas to 02:12

Asia

Fajny sposób na naukę matmy

Fan Matmy

Czy będzie coś z rozszerzenia? Przydałaby się taka opcja,wtedy każdy mógłby znaleźć na tej stronie wszystko co potrzebne.

Last edited 3 lat temu by Fan Matmy
ig - x.david_nosal.x

szkoda, że nie ma testu objętości figur dla klas 8 :'(

Nauczyciel

Cześć, jak mam sprawdzić odpowiedzi ? ( chodzi o poprawne odpowiedzi nie oto jakie ja zaznaczyłem. A oto jakie są poprawne

Kacper

Sprawdziany są świetne. Dziękuję za tak duży zbiór zadań dla klas 4-6, z pewnością wykorzystam je zwłaszcza podczas przygotowań do szkolnych klasówek.