Wybierz szkołę/klasę:

Zagadki Matematyczne

Łatwe i trudne zagadki matematyczne. Każda zagadka ma podpowiedź oraz prawidłowe rozwiązanie. Poznaj ciekawe zadania matematyczne.

Wystawa psów

Na wystawie psów spotkali się właściciele wraz ze swoimi pupilami. Wiedząc, że łącznie mieli 62 głowy i 206 nóg, to ilu było właścicieli, a ile psów?

Cztery niewiadome

Mamy 4 niewiadome liczby. Wiemy jednak, że sumowanie trzech liczb z tych czterech daje następujące wyniki: Bez pierwszej liczby – suma wynosi 29 Bez drugiej liczby – suma wynosi 26 Bez trzeciej liczby – suma wyno...

Kwadratowe palindromy

Liczba palindromiczna to taka, która czytana od lewej i od prawej strony jest taka sama, np. 2332. Ile jest palindromicznych liczb trzycyfrowych, które są jednocześnie kwadratami liczb całkowitych? Jakie to liczby?

16 przekątnych

Adrian twierdzi, że nie da się zbudować wielokąta wypukłego, który miałby 16 przekątnych. Monika twierdzi, że można taki wielokąt zbudować. Kto z nich ma rację?

Odejmowanie zamiast dodawania

Suma liczb od 1 do 100 (1+2+3+…+100) wynosi 5050. Gdybyśmy chcieli zastąpić niektóre znaki dodawania znakami odejmowania to czy byłoby możliwe otrzymanie wyniku 2345? Jeśli tak, to ile minimalnie plusów trzeba zastąpić minus...