Prawdopodobieństwo – zadania maturalne

Prawdopodobieństwo - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Ze zbioru \(\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11\}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby \(3\). Wówczas:

Zadanie 2. (1pkt) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi:

Zadanie 3. (1pkt) Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe:

Zadanie 4. (1pkt) Jeżeli \(A\) jest zdarzeniem losowym oraz \(A'\) jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia \(A\) i \(P(A)=5\cdot P(A')\), to prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest równe:

Zadanie 5. (1pkt) Jeżeli \(A\) i \(B\) są zdarzeniami losowymi, \(B'\) jest zdarzeniem przeciwnym do \(B\), \(P(A)=0,3\), \(P(B')=0,4\) oraz \(A\cap B=\varnothing\), to \(P(A\cup B)\) jest równe:

Zadanie 6. (1pkt) Ze zbioru \(\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15\}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(4\). Wówczas:

Zadanie 7. (1pkt) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wrzuconych oczek jest równy \(5\). Wtedy:

Zadanie 8. (1pkt) Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypadnie orzeł jest równe:

Zadanie 9. (1pkt) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania pięciu oczek jest równe:

Zadanie 10. (1pkt) Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych \(\{1,2,3,4,...,30\}\) losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe:

Zadanie 11. (1pkt) Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe:

Zadanie 12. (1pkt) W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga - niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy:

Zadanie 13. (1pkt) Na loterię przygotowano pulę \(100\) losów, w tym \(4\) wygrywające. Po wylosowaniu pewnej liczby losów, wśród których był dokładnie jeden wygrywający, szansa na wygraną była taka sama jak przed rozpoczęciem loterii. Stąd wynika, że wylosowano:

Zadanie 14. (1pkt) W grupie jest \(15\) kobiet i \(18\) mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to kobieta, jest równe:

Zadanie 15. (1pkt) W pewnej klasie stosunek liczny dziewcząt do liczby chłopców jest równy \(4:5\). Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe:

Zadanie 16. (1pkt) Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy:

Zadanie 17. (1pkt) Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy:

Zadanie 18. (1pkt) Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami i sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzutu są dwa orły i sześć oczek na kostce, jest równe:

Zadanie 19. (1pkt) Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od \(1\) do \(24\) losujemy jedną liczbę. Niech \(A\) oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem \(24\). Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest równe:

Zadanie 20. (1pkt) Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \(p_{i}\) oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez \(i\). Wtedy:

Zadanie 21. (4pkt) Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek, a iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez \(12\). Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 22. (4pkt) Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma liczb oczek otrzymanych na obu kostkach jest większa od \(6\) i iloczyn tych liczb jest nieparzysty.

Zadanie 23. (2pkt) Ze zbioru liczb \(\{1,2,3,...,7\}\) losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez \(3\).

Zadanie 24. (2pkt) Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że liczba oczek w drugim rzucie jest o \(1\) większa od liczby oczek w pierwszym rzucie.

Zadanie 25. (2pkt) Ze zbioru liczb \(\{1,2,3,4,5,6,7\}\) losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest podzielny przez \(6\).

Zadanie 26. (2pkt) Ze zbioru liczb \(\{1,2,3,4,5,6,7,8\}\) losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\), polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o \(4\) lub \(6\).

Zadanie 27. (2pkt) Dane są dwa podzbiory zbioru liczb całkowitych: \(K=\{-4,-1,1,5,6\}\) i \(L=\{-3,-2,2,3,4\}\). Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest dodatni.

Zadanie 28. (4pkt) Zbiór \(M\) tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, w zapisie których występują dwie różne cyfry spośród: \(1,2,3,4,5\). Ze zbioru \(M\) losujemy jedną liczbę, przy czym każda liczba z tego zbioru może być wylosowana z tym samym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę większą od \(20\), w której cyfra dziesiątek jest mniejsza od cyfry jedności.

Zadanie 29. (4pkt) Zakupiono \(16\) biletów do teatru, w tym \(10\) biletów na miejsca od \(1.\) do \(10.\) w pierwszym rzędzie i \(6\) biletów na miejsca od \(11.\) do \(16.\) w szesnastym rzędzie. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że \(2\) wylosowane bilety, spośród szesnastu, będą biletami na sąsiadujące miejsca?

Zadanie 30. (4pkt) Wśród \(115\) osób przeprowadzono badania ankietowe, związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne.
$$
\begin{array}{c|c}
\text{Rodzaj kupionych biletów} & \text{Liczba osób} \\
\hline
\text{ulgowe} & 76 \\
\text{normalne} & 41
\end{array}
$$

Uwaga! \(27\) osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.

Zadanie 31. (2pkt) Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że otrzymamy liczbę podzielną przez \(8\) lub liczbę podzielną przez \(12\).

Zadanie 32. (2pkt) Mamy dwa pudełka: w pierwszym znajduje się \(6\) kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od \(1\) do \(6\), a w drugim – \(8\) kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od \(1\) do \(8\). Losujemy po jednej kuli z każdego pudełka i tworzymy liczbę dwucyfrową w ten sposób, że numer kuli wylosowanej z pierwszego pudełka jest cyfrą dziesiątek, a numer kuli wylosowanej z drugiego – cyfrą jedności tej liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że utworzona liczba jest podzielna przez \(11\).

Zadanie 33. (4pkt) Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa \(30\). Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 34. (2pkt) Ze zbioru siedmiu liczb naturalnych \(\{1,2,3,4,5,6,7\}\) losujemy dwie różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że większą z wylosowanych liczb będzie liczba \(5\).

Zadanie 35. (2pkt) Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od \(40\) i podzielna przez \(3\). Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

32 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej

Materiał bardzo przydatny. Matematyka staje się bardziej przystępna. Duże dzięki.

pati119988

Jestem dobra z matematyki, ale ani nauczyciel w szkole, ani najlepsi uczniowie z klasy nie potrafili wytłumaczyć mi prawdopodobieństwa. Dzięki Panu oraz przerobieniu masy zadań stało się to dla mnie jasne i czytelne. Dziękuję :) !

Aneta

Chciałbym Panu bardzo podziękować. Chodziłam na korki, przerabiałam książkę przygotowującą do matury. Nic nie pomagało. Maturę próbną napisałam na 16%. Kilka dni temu po przerobieniu Pana zadań z dokładną analizą, postanowiłam napisać maturę z ubiegłych lat , na szybko bez większego zagłębiania się w kartę wzorów. Udało mi się zdobyć 48%. Mam nadzieje, że za kilka dni na normalnej maturze pójdzie mi o wiele lepiej, a to wszystko dzięki Panu. :)

Majkelo

jak jest zadanie 26 to dlaczego może być np (5,1) a już (1,5) nie będzie skoro to rożne kombinacje?

Julia

Materiał bardzo pomocny i szczerze dziękuję za pracę włożoną w tę stronę, ponieważ bardzo często okazuje się ona przydatna!! I to nie tylko w temacie prawdopodobieństwa… Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. No i życzę miłego dnia/ wieczoru!! :))

matma815

Dlaczego w zadaniu 18 zdarzeniami sprzyjającymi nie mogą być również 600, 060?

wiktoria

już nie boje się matury za 4 dni bardzo dziękuje

Juliaxoo121

W zadaniu 21 założenie brzmi, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek a ich iloczyn będzie podzielny przez 12. Wydaje mi się, że liczba zdarzeń sprzyjający wyniesie 5 i są to:
(2;6),(6;2),(4;6),(6;4),(6;6). Wy odpowiedzi było wymieniona także zdarzenie (4;3) wydaje mi się że jest to błędne zdarzenie gdyż
4+3 nie da nam liczby parzystej.

Kaczka
Reply to  SzaloneLiczby

Dlaczego w tym zadaniu ujęte jest (4,3), a nie ma (3,4)?

MathMax
Reply to  Kaczka

Ale wtedy na pierwszym miejscu nie będziesz mieć parzystej…

danuta

bardzo dziękuje, udało mi się dużo nauczyć. ten dział matematyki sprawiał mi wiele trudności

Llgv

Jeżeli jest napisane że losujemy 2 kule ale nie jest podane w treści zadania że kolejno to wówczas nie powinno się stosować kombinacji bez powtórzeń? Czy taki sposób rozwiązywania zadań został podany przez CKE?

Last edited 1 rok temu by Llgv
Marta

Fantastyczna strona, dobrze, że trafiłam na nią przed maturą.

Qubek

Dziękuje za te zadania bardzo przyjemnie mi się tutaj pracowało :)

bartek

Polecam zadania fajne są i dziękuje

ala

dlaczego w zadaniu 25 oprócz (6,7) dodajemy jeszcze (7,6)?

Anonim

super teraz wszystko rozumiem

Last edited 1 rok temu by Anonim
niesluchaccomowipelikan

Bardzo fajne zadania. Mam nadzieję ,że uda mi się zdać maturę 2022 maj

Ania Niewiarowska

Dlaczego w zadaniu 4 mnożymy nagle przez 6?

kika527

Czy jeśli napisałam omyłkowo że omega = 3/32 , a pod spodem napisałam odpowiedź że prawdopodobieństwo wynosi 3/32,to dostanę dwa pkt czy jeden. Tabelka i wszystko zrobione dobrze . Tylko zamiast A/Omega napisałam samo omega.

Hubert

Mam pytanie, pisałem niedawno maturę z matematyki i miałem zadania z prawdopodobieństwa za 2 pkt, miałem w nawiasie liczby naturalne (2,3,4,5,6,7,8,9) I mialem Losować z nich dwie wraz ze zwracaniem i je mnozyc i wypisac prawdopodobienstwo ze wypadnie nam iloczyn tych dwóch cyfr podzileny przez 15, wypisanie zrobiłem dobrze było 64 wszystkich mozliwosci i 6 mozliwosci podzilenych przez 15 wypisalem wszystkie i je zaznaczylem, niestety nie napisalem P{A} = 6/64 czy przyznają mi za to zadanie 1 pkt czy 0? Wypisałem wszystkie mozliwe zdarzenia czyli 2*2 2*3 itp az bylo ich 64 i zaznaczylem 6 wynikow które są podzielne przez… Czytaj więcej »