Klasa 7

Zadania i ćwiczenia z matematyki – klasa 7

9. Podstawy statystyki:

Sprawdziany:
Podstawy statystyki (14 zadań)

Tematy:
Średnia arytmetyczna
Średnia ważona

1
Dodaj komentarz

bondzio kondzio

super strona