Zbiorem rozwiązań nierówności 2-x/3-2x-1/2

Zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{2-x}{3}-\frac{2x-1}{2}\lt x\) jest przedział:

\((-\infty,\frac{1}{2})\)
\((-\infty,\frac{1}{14})\)
\((\frac{1}{14},+\infty)\)
\((\frac{1}{2},+\infty)\)
Rozwiązanie:

Na początku rozwiązywania tej nierówności najlepiej będzie pozbyć się ułamków, mnożąc obie strony przez \(6\). Całość obliczeń wyglądać będzie następująco:
$$\frac{2-x}{3}-\frac{2x-1}{2}\lt x \quad\bigg/\cdot6 \\
6\cdot\frac{2-x}{3}-6\cdot\frac{2x-1}{2}\lt6x \\
2\cdot(2-x)-3\cdot(2x-1)\lt6x \\
4-2x-(6x-3)\lt6x \\
4-2x-6x+3\lt6x \\
-8x+7\lt6x \\
7\lt14x \\
\frac{1}{2}\lt x \\
x\gt\frac{1}{2}$$

Przedział opisujący to rozwiązanie znalazł się w ostatniej odpowiedzi.

Odpowiedź:

D. \((\frac{1}{2},+\infty)\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
bolo

wszystko jasne :)

Last edited 2 lat temu by bolo