Liczby: x, (-5/6), y są uporządkowane rosnąco

Liczby: \(x, \left(-\frac{5}{6}\right), y\) są uporządkowane rosnąco. Liczba \(y\) jest o \(0,5\) większa od \(\left(-\frac{5}{6}\right)\), a liczba \(\left(-\frac{5}{6}\right)\) jest o \(0,5\) większa od liczby \(x\). Jakie wartości mają liczby \(x\) i \(y\)?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości liczby \(y\).
Z treści zadania wynika, że liczba \(y\) jest o \(0,5\) większa od \(\left(-\frac{5}{6}\right)\), zatem:
$$y=-\frac{5}{6}+0,5 \\
y=-\frac{5}{6}+\frac{1}{2} \\
y=-\frac{5}{6}+\frac{3}{6} \\
y=-\frac{2}{6}=-\frac{1}{3}$$

Krok 2. Obliczenie wartości liczby \(x\).
Z treści zadania wynika, że liczba \(x\) jest o \(0,5\) mniejsza od \(\left(-\frac{5}{6}\right)\), zatem:
$$x=-\frac{5}{6}-0,5 \\
x=-\frac{5}{6}-\frac{1}{2} \\
x=-\frac{5}{6}-\frac{3}{6} \\
x=-\frac{8}{6}=-\frac{4}{3}$$

Odpowiedź

A

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Xxx

Jak 1/2 zamieniła się na 3/6