Punkty procentowe

Czym są punkty procentowe, czym się różnią od procentów i w jakich sytuacjach będziemy korzystać z tego pojęcia? Właśnie tym zagadnieniem zajmiemy się na tej lekcji.

Co to jest punkt procentowy?
Punkty procentowe (w skrócie zapisywane często jako p.p.) opisują nam różnicę między dwoma wartościami, które są podane w procentach. Będziemy więc stosować to pojęcie w sytuacji, gdy będziemy porównywać do siebie różne liczby wyrażone w procentach. Przykładowo, jeśli skala jakiegoś badanego zjawiska wzrosła z \(60\%\) do \(70\%\), to będziemy mówić, że nastąpił wzrost o \(10\) punktów procentowych, a nie o \(10\) procent. Spójrzmy na poniższy przykład:

Przykład 1. W ubiegłym roku \(48\%\) Polaków popierało budowę elektrowni jądrowej. W tym roku budowę popiera już \(60\%\) ankietowanych. O ile punktów procentowych wzrosło poparcie dla tej inwestycji?

Przyrównujemy dwie wartości wyrażone w procentach, więc różnica między będzie wyrażona w punktach procentowych. Chcąc dowiedzieć się o ile wzrosło poparcie, wystarczy wykonać następujące odejmowanie:
$$60-48=12$$

To oznacza, że poparcie wzrosło o \(12\) punktów procentowych.

Punkt procentowy a procent
Tu może pojawić się pytanie, dlaczego w powyższym przykładzie nie możemy powiedzieć, że poparcie wzrosło o \(12\) procent? Aby to jak najlepiej zobrazować, wyobraźmy sobie, że mamy \(1000\) ankietowanych. Rok temu budowę elektrowni popierało \(48\%\) ankietowanych, czyli to byłoby \(0,48\cdot1000=480\) ankietowanych. W tym roku budowę popiera \(60\%\), czyli \(0,6\cdot1000=600\) ankietowanych. Liczba popierających wzrosła więc o \(600-480=120\) osób. To by oznaczało, że liczba popierających wzrosła o \(120\) osób z \(480\) osób, czyli wzrosła o \(\frac{120}{480}=\frac{1}{4}=25\%\).

Wzrost poparcia dla budowy elektrowni z \(48\%\) do \(60\%\) oznacza więc dwie rzeczy:
· poparcie wzrosło o \(12\) punktów procentowych
· poparcie wzrosło o \(25\) procent

To właśnie dlatego nie możemy zamiennie stosować pojęć „procent” i „punkt procentowy”.

Zobacz także pozostałe tematy związane z procentami:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments