Ułamek √5+2/√5-2 jest równy

Ułamek \(\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}\) jest równy:

\(1\)
\(-1\)
\(7+4\sqrt{5}\)
\(9+4\sqrt{5}\)
Rozwiązanie:

Nie możemy ot tak skrócić sobie licznika z mianownikiem, bo między liczbami stoją znaki dodawania/odejmowania. Musimy tak naprawdę wymnożyć licznik i mianownik przez wartość \(\sqrt{5}+2\), pobywając się w ten sposób niewymierności w mianowniku. Zatem:
$$\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}=\frac{(\sqrt{5}+2)\cdot(\sqrt{5}+2)}{(\sqrt{5}-2)\cdot(\sqrt{5}+2)}= \\
=\frac{5+4\sqrt{5}+4}{5-4}=9+4\sqrt{5}$$

Odpowiedź:

D. \(9+4\sqrt{5}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments