Dane są liczby: a=3√5, b=√15 i c=5√3

Dane są liczby: \(a=3\sqrt{5}\), \(b=\sqrt{15}\) i \(c=5\sqrt{3}\). Który z podanych warunków spełniają liczby \(a\), \(b\) i \(c\)?

Rozwiązanie

Aby porównać podane liczby, musimy doprowadzić wszystkie zapisy do postaci, w której wszystkie wartości znajdą się pod pierwiastkami. Zatem:
\(a=3\sqrt{5}=\sqrt{9\cdot5}=\sqrt{45} \\
b=\sqrt{15} \\
c=5\sqrt{3}=\sqrt{25\cdot3}=\sqrt{75}\)

Najmniejszą liczbą będzie ta, która ma mniejszą wartość pod pierwiastkiem, zatem:
$$\sqrt{15}\lt\sqrt{45}\lt\sqrt{75} \\
b\lt a\lt c$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments