Suma wszystkich rozwiązań równania x(x-3)(x+2)=0 jest równa

Suma wszystkich rozwiązań równania \(x(x-3)(x+2)=0\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie równania.
Aby rozwiązać to równanie musimy przyrównać wartości w nawiasach do zera (iksa przed nawiasem także przyrównujemy do zera):
$$x(x-3)(x+2)=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x-3=0 \quad\lor\quad x+2=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x=3 \quad\lor\quad x=-2$$

Krok 2. Obliczenie sumy wszystkich rozwiązań.
Zgodnie z poleceniem musimy jeszcze zsumować wszystkie rozwiązania, zatem:
$$0+3+(-2)=1$$

Odpowiedź

B

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Nikola

co to jest to V??

Michalina

skąd się wzięło ze x= -2