Częstość występowania

Częstość występowania jest informacją, która opisuje nam ile razy uzyskaliśmy interesujący nas wynik w danym doświadczeniu losowym. Wyrażamy to wszystko za pomocą ułamka w postaci \(\frac{a}{n}\), gdzie \(a\) oznacza liczbę wystąpień interesującego nas wyniku, natomiast \(n\) to liczba wszystkich prób doświadczalnych.

Przykład 1. Kasia rzuciła \(20\) razy monetą i wylosowała \(13\) razy reszkę. Oblicz częstość występowania reszki.

Wszystkich prób było \(20\), a tych w których padła reszka było \(13\). Zatem częstość występowania reszki jest równa \(\frac{13}{20}\).

Przykład 2. Kasia rzuciła \(20\) razy monetą i wylosowała \(13\) razy reszkę. Oblicz częstość występowania orła.

Tym razem interesującym nas rezultatem jest wystąpienie orła. Skoro \(13\) razy wypadła reszka, to znaczy że orzeł był wyrzucony \(20-13=7\) razy. Dopiero teraz możemy obliczyć częstość występowania orła i zapisać, że wynosi ona \(\frac{7}{20}\).

Przykład 3. Kasia rzuciła \(20\) razy monetą. Częstość występowania orła wyniosła \(\frac{6}{10}\). Ile razy Kasia wyrzuciła orła?

Skoro było \(20\) rzutów, a \(\frac{6}{10}\) z nich kończyło się wyrzuceniem orła, to znaczy że takich rzutów było \(\frac{6}{10}\cdot20=12\).

Zobacz też: Prawdopodobieństwo
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments