Egzamin gimnazjalny – Matematyka – 2003 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się zadania i odpowiedzi z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego 2003. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub wydrukować w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin gimnazjalny 2003 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.
egzamin ósmoklasisty

Ile procent uczniów głosowało na Adama?

Zadanie 2. (1pkt) Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.
egzamin ósmoklasisty

Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

Zadanie 3. (1pkt) \(1\) mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu \(6\cdot10^{23}\) (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w \(0,25\) mola wody?

Zadanie 4. (1pkt) Jeżeli struś ma masę \(100kg\), a kura masę \(1kg\), to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa:
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 5. (1pkt) Jeżeli struś ma masę \(100kg\), a kura masę \(1kg\), to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa:
egzamin ósmoklasisty

Które zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

Zadanie 6. (1pkt) Jajo strusia jest około \(3\) razy dłuższe od jaja kury. Jeżeli założyć, że żółtka tych jaj mają kształt kul podobnych w skali \(3:1\), to żółtko w strusim jaju ma objętość większą, niż żółtko w jaju kurzym:

Zadanie 7. (1pkt) Owoce zbóż nazywamy ziarniakami. Na rysunkach przedstawiono przekroje podłużne przez jajo kury i ziarniak kukurydzy.
egzamin ósmoklasisty

Który z rysunków: I, II, III czy IV przedstawia przekrój poprzeczny przez jajo kury wykonany w miejscu zaznaczonym linią \(P\)?

Zadanie 8. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:
egzamin ósmoklasisty

Z porównania wykresów wynika, że sprawdzian był:

Zadanie 9. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:
egzamin ósmoklasisty

Średni wynik uczniów z IIb jest równy \(6\) punktów. Ilu uczniów w tej klasie uzyskało taki wynik?

Zadanie 10. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:
egzamin ósmoklasisty

Ilu uczniów z klasy IIa otrzymało co najmniej \(6\) punktów?

Zadanie 11. (3pkt) Pan Jan wpłacił \(1200zł\) do banku Fortuna, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe \(8\%\) w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek \(20\%\)?

Zadanie 12. (2pkt) Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku \((y)\) od liczby przejechanych kilometrów \((x)\) wyraża się wzorem: \(y=-0,05x+45\).

Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu \(200km\)?

Zadanie 13. (1pkt) Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku \((y)\) od liczby przejechanych kilometrów \((x)\) wyraża się wzorem: \(y=-0,05x+45\).

Jaką pojemność ma bak tego samochodu?

Zadanie 14. (2pkt) Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku \((y)\) od liczby przejechanych kilometrów \((x)\) wyraża się wzorem: \(y=-0,05x+45\).

Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak?

Zadanie 15. (2pkt) Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku \((y)\) od liczby przejechanych kilometrów \((x)\) wyraża się wzorem: \(y=-0,05x+45\).

Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz \(x\) w zależności od \(y\).

Zadanie 16. (5pkt) Ewa usiadła na ławce w odległości \(6m\) od domu Adama. Odbity od kałuży słoneczny promień poraził ją w oczy. To Adam z okna swego pokoju przesłał Ewie "zajączka". Oblicz, na jakiej wysokości Adam błysnął lusterkiem, jeżeli promień odbił się w odległości \(0,75\) metra od Ewy, a jej oczy znajdowały się na wysokości \(1\) metra nad ziemią. Zrób rysunek pomocniczy.

Zadanie 17. (5pkt) Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, którego wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na rysunku). W swoich obliczeniach za \(π\) podstaw \(\frac{22}{7}\).
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 18. (2pkt) W czasie prac wykopaliskowych wydobyto \(45m^3\) ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe \(54m^2\). Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
xd

Pomaga w zdobyciu bardzo dobrego wyniku z egzaminu