Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x) określonej dla x∈<-7;4>

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji \(y=f(x)\) określonej dla \(x\in\langle-7;4\rangle\).

na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji:

\(y=f(x+2)\)
\(y=f(x)-2\)
\(y=f(x-2)\)
\(y=f(x)+2\)
Rozwiązanie:

Wykres funkcji z drugiego rysunku jest przesunięty o dwie jednostki w prawo względem wykresu funkcji z rysunku pierwszego.
To oznacza, że prawidłowym wzorem wykresu drugiej funkcji będzie ten w którym wartość argumentu \(x\) jest pomniejszona o \(2\), czyli \(y=f(x-2)\).

Odpowiedź:

C. \(y=f(x-2)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments