Ciąg an określony jest wzorem an=-2+12/n dla n≥1. Równość an=4 zachodzi dla

Ciąg \((a_{n})\) określony jest wzorem \(a_{n}=-2+\frac{12}{n}\) dla \(n\ge1\). Równość \(a_{n}=4\) zachodzi dla:

\(n=2\)
\(n=3\)
\(n=4\)
\(n=5\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z treścią zadania musimy ułożyć i rozwiązać następujące równanie:
$$a_{n}=4 \\
-2+\frac{12}{n}=4 \\
\frac{12}{n}=6 \\
12=6n \\
n=2$$

Odpowiedź:

A. \(n=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments