Liczby 6, 2x+4, x+26 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego

Liczby \(6, 2x+4, x+26\) w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego. Oblicz różnicę \(r\) tego ciągu.

Rozwiązanie:
Krok 1. Utworzenie równania i wyliczenie wartości \(x\).

Różnicę ciągu obliczymy odejmując od siebie wartości dwóch kolejnych wyrazów:
$$r=a_{n}-a_{n-1}$$

W naszym przypadku możemy odjąć od drugiego wyrazu pierwszy, ale także od trzeciego wartość wyrazu drugiego. Skoro oba wyniki będą sobie równe, to możemy to zapisać w postaci prostego równania:
$$a_{2}-a_{1}=a_{3}-a_{2} \\
2x+4-6=x+26-(2x+4) \\
2x-2=x+26-2x-4 \\
3x=24 \\
x=8$$

Krok 2. Obliczenie różnicy ciągu arytmetycznego.

Wystarczy teraz pod dwa kolejne wyrazy podstawić \(x=8\) (poznając tym samym ich wartości) i korzystając ze wzoru na różnicę otrzymamy:
$$r=a_{2}-a_{1} \\
r=2x+4-6 \\
r=2\cdot8-2 \\
r=14$$

Odpowiedź:

\(r=14\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments