Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

egzamin ósmoklasistyUzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła \(84 500 zł\). Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\)

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła \(97 300 zł\). Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\)

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie odpowiedzi do pierwszej części zadania.
Zgodnie z informacją zawartą w tabelce, jeżeli kwota do obliczenia podatku jest mniejsza od \(85528zł\) (a tak jest w przypadku Pana Jana), to mnożymy tę kwotę przez \(18\%\) (czyli \(0,18\)) i odejmujemy od tego kwotę \(556,02zł\). W związku z tym prawidłowy będzie zapis:
$$0,18\cdot84500-556,02$$

Krok 2. Ustalenie odpowiedzi do pierwszej części zadania.
Zgodnie z informacją zawartą w tabelce, jeżeli kwota do obliczenia podatku jest większa od \(85528zł\) (a tak jest w przypadku Pani Zofii), to nadwyżkę mnożymy przez \(32\%\) (czyli \(0,32\)) i dodajemy do tego kwotę \(14839,02zł\). U Pani Zofii nadwyżka będzie równa \(97300-85528\), zatem prawidłowy będzie zapis:
$$14839,02+0,32\cdot(97300-85528)$$

Odpowiedź

A, D

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

A skąd się wzięło 84500 w 1. przykładzie?

Amelka

Skąd się wzięło 97 300?