Ciąg arytmetyczny – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Własności ciągu arytmetycznego
  • Różnica ciągu arytmetycznego
  • Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
  • Obliczanie wartości poszczególnych wyrazów lub różnicy ciągu arytmetycznego
  • Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
  • Wyznaczanie wzoru ciągu arytmetycznego
  • Zależności między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego


Zbiór zadań do tej części kursu:

Ciąg arytmetyczny – zadania maturalne

2
Dodaj komentarz

qwerty

d) Zapisz wzór tego ciągu
Tam nie wyjdzie an=4n-1 tylko an=4n+1