Quizy, zagadki, ciekawostki: Materiały z matematyki:

Wzory matematyczne

Wzory matematyczne wyjaśnione w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Przykłady na obliczeniach i konkretnych zadaniach.

Tablice matematyczne

Poniżej znajdują się tablice matematyczne CKE (maturalne). Są to najnowsze tablice, które zawierają wzory maturalne obowiązujące na maturze z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Są one także wykorzystywane na lekcja...

Wysokość trójkąta

Wysokość trójkąta to najkrótszy odcinek łączący podstawę z przeciwległym wierzchołkiem. Wysokość opuszczona na dany bok jest zawsze pod kątem prostym do tego boku. Każdy trójkąt ma trzy wysokości, a punkt ich przecięcia nazywamy o...

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa jest jednym z podstawowych twierdzeń matematycznych. Co należy o nim wiedzieć? Najważniejszą rzeczą, o której niestety często się zapomina, to że Twierdzenie Pitagorasa dotyczy tylko trójkątów prostokątnych....

Pole trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny jest dość szczególnym trójkątem, a to ze względu na to iż ma wszystkie boki równej długości. Z tego też względu wynika kilka ciekawych własności w tym wzór na pole trójkąta: a – długość boku trójkąta Ten ...

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta wyznaczymy dodając do siebie długości wszystkich jego boków. W związku z tym wzór na obwód trójkąta prezentuje się następująco: Ob = a + b + c W przypadku trójkąta równobocznego (takiego, który ma wszystkie boki rów...

Trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny to trójkąt który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty o jednakowej mierze 60o. α, β, γ = 60o Pole trójkąta równobocznego oprócz tradycyjnych wzorów można wyrazić także w następujący sposób: Wysokość trójkąt...