Pole trójkąta równobocznego

Trójkąt równoboczny jest dość szczególnym trójkątem, a to ze względu na to iż ma wszystkie boki równej długości. Z tego też względu wynika kilka ciekawych własności w tym wzór na pole trójkąta:

Wzór na pole trójkąta równobocznego:
$$P=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

gdzie \(a\) to długość boku trójkąta

Powyższy wzór jest bardzo przydatny, bowiem nie musimy znać wysokości trójkąta by wyznaczyć jego pole powierzchni.

Oprócz tego możemy oczywiście skorzystać także z tradycyjnego wzoru, który jest uniwersalny dla wszystkich trójkątów:

Wzór na pole trójkąta (każdego):
$$P=\frac{1}{2}ah$$

gdzie \(a\) to długość podstawy trójkąta, natomiast \(h\) to wysokość opuszczona na tę podstawę.

Więcej ciekawych wzorów dotyczących trójkąta równobocznego znajdziesz tutaj:

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
sajmon

dzięki