Liczba |9-2|-|4-7| jest równa

Liczba \(|9-2|-|4-7|\) jest równa:

Rozwiązanie

Opuszczając nawiasy wartości bezwzględnej otrzymamy:
$$|9-2|-|4-7|=|7|-|-3|=7-3=4$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments