Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x(x^2-9)(x+1)=0 jest równy

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania \(2x(x^2-9)(x+1)=0\) jest równy:

Rozwiązanie

Chcąc rozwiązać podane równanie, wystarczy zachować się tak, jak przy postaci iloczynowej - czyli wystarczy przyrównać odpowiednie wartości do zera, zatem:
$$2x=0 \quad\lor\quad x^2-9=0 \quad\lor\quad x+1=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x^2=9 \quad\lor\quad x=-1 \\
x=0 \quad\lor\quad x=3 \quad\lor\quad x=-3 \quad\lor\quad x=-1$$

Iloczyn tych wszystkich rozwiązań będzie równy:
$$0\cdot3\cdot(-3)\cdot(-1)=0$$

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Sylwia

Dlaczego -1 z czego się wzięło