Liczba log√2/(2√2) jest równa

Liczba \(\log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})}\) jest równa:

\(\frac{3}{2}\)
\(2\)
\(\frac{5}{2}\)
\(3\)
Rozwiązanie:

Ten logarytm jest najprościej obliczyć zamieniając wartość \(2\sqrt{2}\) na iloczyn trzech pierwiastków \(\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\). Wtedy:
$$\log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})}=\log_{\sqrt{2}}{(\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2})}=\log_{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})}^3=3$$

Odpowiedź:

D. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments