Wybieramy liczbę a ze zbioru A={2,3,4,5} oraz liczbę b ze zbioru B={1,4}

Wybieramy liczbę \(a\) ze zbioru \(A=\{2,3,4,5\}\) oraz liczbę \(b\) ze zbioru \(B=\{1,4\}\). Ile jest takich par \((a,b)\), że iloczyn \(a\cdot b\) jest liczbą nieparzystą?

\(2\)
\(3\)
\(5\)
\(20\)
Rozwiązanie:

Aby iloczyn dwóch liczb był liczbą nieparzystą to musimy pomnożyć przez siebie dwie nieparzyste liczby. Przykładowo \(3\cdot3=9\) albo \(5\cdot7=35\) itd.
W zbiorze \(A\) mamy dwie takie liczby (\(3\) i \(5\)), w zbiorze \(B\) jest tylko jedna taka liczba (\(1\)). To oznacza, że uda nam się utworzyć tylko dwie takie pary:
$$3\cdot1=3 \\
\text{ oraz } \\
5\cdot1=5$$

Odpowiedź:

A. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments