Pierwiastki – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Pierwiastki - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(\sqrt{120}\) znajduje się na osi liczbowej między:

Zadanie 2. (1pkt) Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5}\approx2,236\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

\(\sqrt{20}\approx2\cdot2,236\)
\(\sqrt{500}\approx22,36\)

Zadanie 3. (1pkt) Jeżeli \(a\), \(b\) i \(c\) są długościami boków trójkąta oraz \(c\) jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:

prostokątny, gdy \(a^2+b^2=c^2\)

rozwartokątny, gdy \(a^2+b^2\lt c^2\)

ostrokątny, gdy \(a^2+b^2\gt c^2\)Z odcinków o długościach: \(2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}, \sqrt{3}\):

Zadanie 4. (1pkt) Liczba \(\sqrt[3]{81\cdot64}\) jest równa:

Zadanie 5. (1pkt) Dane są trzy wyrażenia:

I. \((2\sqrt{3})^2\)

II. \(2\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2}\)

III. \(\frac{4\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\)

Wartości których wyrażeń są mniejsze od \(15\)?

Zadanie 6. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną.
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną.

Zadanie 7. (1pkt) Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}\cdot\sqrt{3}}\) jest równy:

Dodaj komentarz