Wartość wyrażenia sin^2 38°+cos^2 38°-1/sin^2 52°+cos^2 52°+1 jest równa

Wartość wyrażenia \(\frac{sin^2 38°+cos^2 38°-1}{sin^2 52°+cos^2 52°+1}\) jest równa:

\(\frac{1}{2}\)
\(0\)
\(-\frac{1}{2}\)
\(1\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu musimy skorzystać z tzw. „jedynki trygonometrycznej” \(sin^2α+cos^2α=1\). Widzimy wyraźnie, że zgodnie z tym wzorem \(sin^2 38°+cos^2 38°=1\) oraz \(sin^2 52°+cos^2 52°=1\). To oznacza, że:
$$\frac{sin^2 38°+cos^2 38°-1}{sin^2 52°+cos^2 52°+1}=\frac{1-1}{1+1}=\frac{0}{2}=0$$

Odpowiedź:

B. \(0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments