Trapez

Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych względem siebie.

trapez różnoboczny

a, b – podstawy trapezu
c, d – ramiona trapezu
α, β, γ, δ – kąty w trapezie

Wzór na pole trapezu:
wzór na pole trapezu

Wzór na obwód trapezu:
obwód trapezu

Kąty w trapezie:
kąty w trapezie

suma kątów w trapezie

Trapez, który ma wszystkie boki różnej długości (tak jak na powyższym rysunku) to trapez różnoboczny. Taki trapez nie posiada specjalnych cech, poza oczywiście tymi, które wynikają z innych zasad matematycznych, np. własności kątów. Obok niego wyróżniamy jeszcze dwa szczególne przypadki, które zostały opisane w poniższych działach:

1
Dodaj komentarz

ja

fajnie wyjaśnione