Odczytywanie informacji z wykresów funkcji – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Odczytywanie informacji z wykresu funkcji
  • Dziedzina i zbiór wartości funkcji
  • Miejsca zerowe funkcji
  • Określanie charakterystycznych punktów i przedziałów funkcji


Zbiór zadań do tej części kursu:

Dodaj komentarz