Trójwyrazowy ciąg (x, 3x+2, 9x+16) jest geometryczny

Trójwyrazowy ciąg \((x, 3x+2, 9x+16)\) jest geometryczny. Oblicz \(x\).

Rozwiązanie

Z własności ciągów geometrycznych wiemy, że dla trzech kolejnych wyrazów ciągu zachodzi następujące równanie:
$${a_{2}}^2=a_{1}\cdot a_{3}$$

Podstawiając do tej zależności dane z treści zadania, otrzymamy:
$$(3x+2)^2=x\cdot(9x+16) \\
9x^2+12x+4=9x^2+16x \\
12x+4=16x \\
4=4x \\
x=1$$

Odpowiedź

\(x=1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments