W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł

W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej.

egzamin ósmoklasistyPoniżej zapisano trzy prawdziwe informacje.

I. Ankietę oddało łącznie \(150\) uczniów.

II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych.

III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole.Które z informacji - I, II, III - wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu?

Rozwiązanie

Krok 1. Weryfikacja pierwszej informacji.
Uczniowie, którzy wybrali liceum, technikum lub szkołę zawodową stanowią łącznie \(56\%+24\%+16\%=96\%\) uczestników ankiety. To oznacza, że uczniowie niezdecydowani stanowią \(100\%-96\%=4\%\), a takich uczniów (zgodnie z treścią wiadomości nad wykresem) było \(6\). Możemy więc ułożyć prostą proporcję i zapisać, że:
Skoro \(4\%\) ankietowanych to \(6\) uczniów
To \(100\%\) ankietowanych to \(150\) uczniów

To oznacza, że pierwsza informacja jest jak najbardziej do odczytania z treści artykułu.

Krok 2. Weryfikacja drugiej informacji.
Z treści artykułu nigdzie nie wynika, że w ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych.

Krok 3. Weryfikacja trzeciej informacji.
Do technikum lub szkoły branżowej planuje iść \(24\%+16\%=40\%\) uczniów, co faktycznie stanowi mniej niż połowę uczniów biorących udział w ankiecie.

To oznacza, że jedynie I oraz III informacja wynika z analizy treści artykułu.

Odpowiedź

B

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karina

Dziękuję za naprowadzenie na poprawne rozwiązanie, nie byłam pewna co do tych 'wszystkich uczniów’ :)

Emilio

Z jakiego egzaminu jest to zadanie???

Last edited 2 miesięcy temu by Emilio