W każdym n-kącie wypukłym (n≥3) liczba przekątnych jest równa n(n-3)/2

W każdym n-kącie wypukłym (\(n\ge3\)) liczba przekątnych jest równa \(\frac{n(n-3)}{2}\). Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o \(25\) większa od liczby boków jest:

Rozwiązanie

Krok 1. Ułożenie równania.
Chcemy, by liczba przekątnych była o \(25\) większa od liczby boków, więc musimy rozwiązać następujące równanie:
$$n+25=\frac{n(n-3)}{2} \\
2n+50=n(n-3) \\
2n+50=n^2-3n \\
-n^2+5n+50=0$$

Krok 2. Rozwiązanie powstałego równania kwadratowego.
Współczynniki: \(a=-1,\;b=5,\;c=50\)
$$Δ=b^2-4ac=5^2-4\cdot(-1)\cdot50=25-(-200)=225 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{225}=15$$

$$n_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-5-15}{2\cdot(-1)}=\frac{-20}{-2}=10 \\
n_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-5+15}{2\cdot(-1)}=\frac{10}{2}=-5$$

Ujemny wynik musimy odrzucić, bo liczba kątów w wielokącie jest dodatnia, zatem zostaje nam \(n=10\). To oznacza, że poszukiwanym wielokątem jest dziesięciokąt.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments