Rozwiąż nierówność (2x+5)(3x-1)≥0

Rozwiąż nierówność \((2x+5)(3x-1)\ge0\)

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miejsc zerowych wielomianu.
Wielomian jest podany w bardzo wygodnej postaci iloczynowej, zatem aby poznać jego miejsca zerowe wystarczy przyrównać wartości z nawiasów do zera:
$$2x+5=0 \quad\lor\quad 3x-1=0 \\
2x=-5 \quad\lor\quad 3x=1 \\
x=-2\frac{1}{2} \quad\lor\quad x=\frac{1}{3}$$

Krok 2. Szkicowanie wykresu paraboli.
Standardowo zaznaczamy na osi wyznaczone przed chwilą miejsca zerowe (kropki zamalowane, bo w nierówności wystąpił znak \(\ge\). Parabola będzie mieć ramiona skierowane do góry, bo przed nawiasami nie mamy żadnego minusa, a i same niewiadome \(x\) są dodatnie:

matura z matematyki

Krok 3. Odczytanie rozwiązania nierówności.
Interesują nas wartości większe lub równe zero, zatem \(x\in(-\infty;-2\frac{1}{2}\rangle\cup\langle\frac{1}{3};+\infty)\).

Odpowiedź

\(x\in(-\infty;-2\frac{1}{2}\rangle\cup\langle\frac{1}{3};+\infty)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments