Punkty A=(3,7) i C=(-4,6) są końcami przekątnej kwadratu ABCD

Punkty \(A=(3,7)\) i \(C=(-4,6)\) są końcami przekątnej kwadratu \(ABCD\). Promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości odcinka \(AC\).
Odcinek \(AC\) jest przekątną kwadratu \(ABCD\) (tak wynika z treści zadania). Znamy współrzędne punktów \(A\) oraz \(C\), zatem korzystając ze wzoru na długość odcinka możemy zapisać, że:
$$|AC|=\sqrt{(x_{C}-x_{A})^2+(y_{C}-y_{A})^2} \\
|AC|=\sqrt{(-4-3)^2+(6-7)^2} \\
|AC|=\sqrt{(-7)^2+(-1)^2} \\
|AC|=\sqrt{49+1} \\
|AC|=\sqrt{50}=\sqrt{25\cdot2}=5\sqrt{2}$$

Krok 2. Obliczenie długości promienia okręgu.
Promień okręgu opisanego na kwadracie jest zawsze równy długości połowy przekątnej. Skoro więc przekątna ma długość \(5\sqrt{2}\), to promień okręgu będzie miał miarę:
$$r=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

matura z matematyki

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments