Liczby rzeczywiste a, b, c spełniają warunki: a+b=3, b+c=4 i c+a=5. Wtedy suma a+b+c jest równa

Liczby rzeczywiste \(a, b, c\) spełniają warunki: \(a+b=3\), \(b+c=4\) i \(c+a=5\). Wtedy suma \(a+b+c\) jest równa:

\(20\)
\(6\)
\(4\)
\(1\)
Rozwiązanie:

Z treści zadania wynika, że możemy ułożyć następującą równość:
$$(a+b)+(b+c)+(c+a)=3+4+5 \\
2a+2b+2c=12 \\
2\cdot(a+b+c)=12 \\
a+b+c=6$$

Odpowiedź:

B. \(6\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Robcio

Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na rozwiązanie tego zadania? Dlaczego akurat dodajemy? Skąd to mamy wiedzieć, że należy dodać wszystko?