Kula ma objętość V=288 pi. Promień r tej kuli jest równy

Kula ma objętość \(V=288π\). Promień \(r\) tej kuli jest równy:

\(6\)
\(8\)
\(9\)
\(12\)
Rozwiązanie:

Promień kuli wyznaczymy ze wzoru na jej objętość:
$$V=\frac{4}{3}πr^3 \\
288π=\frac{4}{3}πr^3 \quad\bigg/:π \\
288=\frac{4}{3}r^3 \quad\bigg/\cdot\frac{3}{4} \\
r^3=216 \\
r=6$$

Odpowiedź:

A. \(6\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments