Punkt S=(4;1) jest środkiem odcinka AB, gdzie A=(a;0) i B=(a+3;2). Zatem

Punkt \(S=(4;1)\) jest środkiem odcinka \(AB\), gdzie \(A=(a;0)\) i \(B=(a+3;2)\). Zatem:

\(a=0\)
\(a=\frac{1}{2}\)
\(a=2\)
\(a=\frac{5}{2}\)
Rozwiązanie:

Jeśli dobrze się przyjrzymy wszystkim informacjom, to zauważymy że niewiadoma \(a\) występuje tylko we współrzędnej iksowej punktów \(A\) i \(B\). To oznacza, że wszystko jesteśmy w stanie obliczyć korzystając ze wzoru na środek odcinka:
$$x_{S}=\frac{x_{A}+x_{B}}{2} \\
4=\frac{a+a+3}{2} \\
8=2a+3 \\
2a=5 \\
a=\frac{5}{2}$$

Odpowiedź:

D. \(a=\frac{5}{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments