W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania

W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie prostopadłe, to iloczyn ich współczynników kierunkowych \(a\) (czyli liczb znajdujących się przed \(x\)) musi być równy \(-1\). Taka sytuacja ma miejsce jedynie w drugiej odpowiedzi, albowiem \(-2\cdot\frac{1}{2}=-1\).

Odpowiedź

B

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kuba

odpowiedz A tez przypadkiem nie ma wyniku 2 x (-1/2) = -1????