Punkt A=(1;2) należy do wykresu funkcji f, określonej wzorem f(x)=(m^2-3)x^3-m^2+m+1

Punkt \(A=(1;2)\) należy do wykresu funkcji \(f\), określonej wzorem \(f(x)=(m^2-3)x^3-m^2+m+1\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy:

Rozwiązanie

Podstawiając współrzędne punktu \(A\) do wzoru funkcji, otrzymamy:
$$2=(m^2-3)\cdot1^3-m^2+m+1 \\
2=(m^2-3)\cdot1-m^2+m+1 \\
2=m^2-3-m^2+m+1 \\
2=-2+m \\
m=4$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments