Liczby 3x-4, 8, 2 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy

Liczby \(3x-4,\;8,\;2\) w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy:

\(x=-6\)
\(x=0\)
\(x=6\)
\(x=12\)
Rozwiązanie:

Dla trzech kolejnych liczb ciągu geometrycznego zajdzie równość:
$${a_{2}}^2=a_{1}\cdot a_{3}$$

Podstawiając nasze dane do tego wzoru otrzymamy:
$$8^2=(3x-4)\cdot2 \\
64=6x-8 \\
6x=72 \\
x=12$$

Odpowiedź:

D. \(x=12\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments