W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zużycie energii na mieszkańca jest największe?

W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zużycie energii na mieszkańca jest największe?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Zużycie energii na mieszkańca możemy odczytać z ostatniej kolumny i widzimy wyraźnie, że największą wartość (zużycie na poziomie \(7,98\)) osiąga USA.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments