Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą

Funkcja \(f\) przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od \(1\) jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Który zapis jest fałszywy?

Rozwiązanie

Krok 1. Wypisanie największych dzielników (będących liczbami pierwszymi) liczb, które znalazły się w odpowiedziach.
Patrząc się na odpowiedzi musimy ustalić jakie są największe dzielniki (będące liczbami pierwszymi) liczb \(21,22,25\) oraz \(28\).

Największym dzielnikiem liczby \(21\), który jest liczbą pierwszą, będzie \(7\).
Największym dzielnikiem liczby \(22\), który jest liczbą pierwszą, będzie \(11\).
Największym dzielnikiem liczby \(25\), który jest liczbą pierwszą, będzie \(5\).
Największym dzielnikiem liczby \(28\), który jest liczbą pierwszą, będzie \(7\).

Możemy więc zapisać, że:
$$f(21)=7 \\
f(22)=11 \\
f(25)=5 \\
f(28)=7$$

Krok 2. Weryfikacja poprawności odpowiedzi.
Przeanalizujmy teraz każdą z odpowiedzi:
Odp. A. To prawda, bo \(f(22)=11\) oraz \(f(28)=7\).
Odp. B. To prawda, bo \(f(21)=7\) oraz \(f(28)=7\).
Odp. C. To prawda, bo \(f(25)=5\).
Odp. D. To nieprawda, bo \(f(28)=7\)

Szukaliśmy fałszywego zapisu, zatem poprawna jest ostatnia odpowiedź.

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kózka

Dlaczego odpowiedź D, jeżeli 28 można podzielić jeszcze przez 14? W takim razie byłaby największym dzielnikiem.