Proste o równaniach y=3x-5 oraz y=m-3/2x+9/2 są równolegle, gdy

Proste o równaniach \(y=3x-5\) oraz \(y=\frac{m-3}{2}x+\frac{9}{2}\) są równolegle, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie równoległe, muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy \(a\). Pierwsza prosta ma współczynnik \(a=3\), natomiast druga ma \(a=\frac{m-3}{2}\). W związku z tym:
$$3=\frac{m-3}{2} \\
6=m-3 \\
m=9$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments