Równoległobok

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równej długości, które są równoległe względem siebie.
równoległobok

a, b – boki równoległoboku
h – wysokość równoległoboku
α – kąt pomiędzy bokami równoległoboku
γ – kąt pomiędzy przekątnymi równoległoboku

Wzory na pole równoległoboku:
wzór na pole równoległoboku z sinusem

wzór na pole równoległoboku z przekątnymi

pole równoległoboku

Wzór na obwód równoległoboku:
obwód równoległoboku

Własności równoległoboku:
– przeciwległe boki są równej długości i są równoległe względem siebie
– przeciwległe kąty są równej długości
– kąty przy tej samej podstawie mają łączną miarę 180 stopni
– przekątne przecinają się w połowie swojej długości
– nie można na nim ani wpisać, ani opisać okręgu (wyjątkiem jest prostokąt)

Dodaj komentarz