Usuń niewymierność z mianownika

Usuń niewymierność z mianownika – Na ekranie wyświetlać Ci się będą przykłady, w których została usunięta niewymierność z mianownika. Niestety tylko niektóre z nich zostały obliczone poprawnie. Twoim zadaniem jest odpowiadanie na pytanie, czy prezentowany zapis jest poprawny, czy też nie.


Zadania polecane dla Ciebie:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.