Prostą o równaniu y=1/2x+1 przesunięto wzdłuż osi Ox o cztery jednostki w prawo. Otrzymano prostą o równaniu

Prostą o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\) przesunięto wzdłuż osi \(Ox\) o cztery jednostki w prawo. Otrzymano prostą o równaniu:

Rozwiązanie

Wzór funkcji przesuniętej o cztery jednostki w prawo stworzymy pomniejszając wartość iksa o \(4\). Nasza prosta będzie więc opisana równaniem:
$$y=\frac{1}{2}\cdot(x-4)+1 \\
y=\frac{1}{2}x-2+1 \\
y=\frac{1}{2}x-1$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments