Liczba log3 27-log3 1 jest równa

Liczba \(\log_{3}27-\log_{3}1\) jest równa:

\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(3\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu możemy obliczyć każdy z logarytmów oddzielnie, albo możemy też skorzystać ze wzoru na różnicę logarytmów o tej samej podstawie:
$$\log_{a}x-\log_{a}y=\log_{a}\frac{x}{y}$$

Licząc z powyższego wzoru otrzymamy:
$$\log_{3}27-\log_{3}1=\log_{3}\frac{27}{1}=\log_{3}27=3$$

Licząc każdy logarytm oddzielnie otrzymamy:
$$\log_{3}27=3\text{, bo }3^3=27 \\
\log_{3}1=0\text{, bo }3^0=1 \\
\log_{3}27-\log_{3}1=3-0=3$$

Odpowiedź:

D. \(3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments